Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Değişiklikler

Ticaret Bakanlığı tarafından 09.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikle birlikte:

  • Tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında başkanlığı oluşturulması ve hazır bulunanlar listesi hazırlanması zorunluluğu kalkmıştır.
  • Genel kurul vekâletnameleri bundan böyle sadece noter onaylı olabilecektir.
  • Tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunluluğu kalkmıştır.
  • Bakanlık temsilcisi için yapılacak başvuruların hem fiziken hem de MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapılması mümkün olmuştur. MERSİS üzerinden yapılacak başvurunun pay sahiplerinin tamamının imzaları ile noterce onaylanmış dilekçeyle yapılması gerekmektedir.

Kıyas edilmiş metin için tıklayınız.

Değişikliğin tamamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.trBir cevap yazın