7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 17.11.2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış olup Kanun kapsamında birçok yeni düzenleme getirilmiş olmakla birlikte özellikle kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler ile çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bilgi notumuz için tıklayınız.

30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında; 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir (1) ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Kanunun tamamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

Değişiklik metni için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-13.pdf

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr