TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİMİ SİSTEMİ’ne (İYS) geçiş süresi bir kez daha ertelendi!

Ticari elektronik ileti gönderecek gerçek ve tüzel kişilerin, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında kurulan İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolmaları ve aldıkları onayların sisteme girilmesi için son gün 01 Aralık 2020 tarihi idi. T.C. Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), 30.11.2020 tarihinde web sitesinde yayınladığı duyuru ile “Tüm dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs (COVID-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle, farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok işletme ve sivil toplum kuruluşu tarafından İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) kapsamındaki kayıt yükümlülüğü ve onay yükleme tarihlerinin ertelenmesine ilişkin taleplerin Bakanlık’a iletildiği, ilgili talepler dikkate alınarak İYS’ye kaydolma ve onay yükleme tarihlerinin ertelendiği’ belirtilmiştir: Buna göre:

  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine,
  • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir.

Bakanlık duyurusunun tam metni: https://ticaret.gov.tr/haberler/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemine-iys-iliskin-basin-aciklamasi

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr