TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİMİ SİSTEMİ’ne (İYS) geçiş süresi TEKRAR ertelendi!

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki Ticari Elektronik İleti Yönetimi’ne (İYS) geçiş için son gün 31 Ağustos 2020 tarihine ertelenmişti. Bugün (28 Ağustos 2020) Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan değişiklik ile 04.01.2020 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikteki süreler aşağıdaki şekilde uzatılmıştır:

  • Hizmet sağlayıcılar, kendilerine verilen ileti onaylarını 01.12.2020 tarihine kadar İYS’ye aktaracaklar. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 16.1.2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecektir.
  • Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 16.1.2021 tarihine kadar kontrol edecek ve bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.
  • Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkilidir.”

Değişikliğin tamamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200828-14.htm

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr