Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik-SERBEST AVUKATLAR DA KAPSAMDA!

31.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7262 sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” ile Yardım Toplama Kanunu, Dernekler Kanunu, Türk Ceza Kanunu gibi kanunlarda terörün finansmanının önlenmesi amacıyla bazı değişiklikler yapılmış olup yine bu kapsamda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklik dikkat çekicidir. (Kıyas edilmiş metin için tıklayınız)

Kanun’da daha evvel “Kimlik Tespiti” olarak düzenlenen hususlar “Müşterinin tanınması” şeklinde değiştirilmiş ve müşterinin tanınması kapsamına “tespit etmek”ten başka “gerekli diğer tedbirleri almak” da eklenmiştir, yani müşterinin tanınması ilkesi kimlik tespitinden daha geniştir.

Ayrıca Kanun’daki “Yükümlü” tanımı da genişletilerek “müşterinin tanınması” ilkesini yerine getirmekle yükümlü olanlar kapsamına “serbest avukatlar” da eklenmiştir.

savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar”

Kanun değişikliğinin linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-19.htm

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr