“Makul Sürede Yargılanma Hakkı”nın ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Kararı

24.03.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla Anayasa Mahkemesi “gerekçeli kararın geç yazılması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine” dair önemli bir hüküm tesis etmiştir.  

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı kapsamında; işe iade talebiyle iş mahkemesinde açmış olduğu davada gerekçeli kararın geç yazılması sebebiyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri süren bir kişinin başvurusu incelenmiştir. Başvurucu, 21.07.2017 tarihinde iş mahkemesinde işe iade talebiyle dava açmış, birer ay arayla yapılan iki duruşma neticesinde mahkemenin kısa kararı 18.10.2017 tarihinde tefhim edilmiş (davacının yüzüne okunmuş), ancak gerekçeli karar ise 07.02.2019 tarihinde yazılmıştır. Mahkemenin kısa kararında ise başvurucunun işe iade talebinin kararın kesinleşmesine bağlı olduğu belirtilmiştir.

AYM, başvuru ile ilgili yaptığı hukuki değerlendirme kapsamında:

  • hukuki meselenin çözümündeki güçlük, maddi olayların karmaşıklığı, delillerin toplanmasında karşılaşılan engeller, taraf sayısı gibi ölçütler dikkate alındığında iş mahkemesinde görülen davanın karmaşık olmadığını,
  • mahkemenin kısa kararında başvurucunun işe iade talebinin kararın kesinleşmesine bağlı olduğu belirtildiğinden kararın kesinleşmesinin başvurucu bakımından oldukça önemli olduğunu,
  • başvurucunun davanın sonuçlarından yararlanabilmesinin en önemli aşamalarından birinin gerekçeli kararın yazılması olduğunu,
  • gerekçeli karar yazma yükümlülüğünün başvurucunun talebine, tutumuna veya sorumluluğuna bağlı olmaksızın mahkemeye ait olduğunu tespit etmiştir.

Yapılan hukuki değerlendirme sonucunda AYM, somut olayda iş mahkemesinin kararı tefhiminden gerekçeli kararı yazmasına kadar geçen 1 yıl 3 ay 29 günlük sürenin makul olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına, bu nedenle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kararın tamamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-10.pdf

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr