Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/İKİNCİ EL OTO BAYİLERİ DE KAPSAMA ALINDI!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup Yönetmelikteki bir maddede değişiklik yapılmıştır.

Bu Yönetmelik, bankaların hangi iş ve işlemlerde kimlerden destek alabileceğini, yani hangi işlerin nasıl “outsource” edilebileceğini düzenlemektedir ve uzun bir süredir yürürlüktedir. Düzenlemeler kapsamında bankaların destek hizmeti alabileceği kişiler/kurumlar arasında ikinci el oto bayileri yok iken yapılan değişiklikle birlikte “yetki belgesini haiz ikinci el oto bayileri” de kapsama alınmıştır. Kıyas edilmiş metin ektedir.

Değişikliğin tamamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201211-4.htm

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr