Anayasa Mahkemesi’nden iş akdi feshi/özel hayatın gizliliğine ilişkin önemli bir karar

09.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile işveren ve işçi ilişkileri anlamında “özel hayatın gizliliği” hususu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu çerçevede AYM:

  • özel hayata saygının iş yeri sınırları içinde de olduğuna;
  • bu anlamda işverenin işçinin özel hayatına saygı göstermesi gerektiğine;
  • işyerinde uygulanan kuralların temel hak ve özgürlükleri zedelememesi gerektiğine;
  • SOMUT OLAYDA ise; çalışanların özel hayatlarını ilgilendirecek gelişmelerin (örneğin; işçinin bir başka işçi ile duygusal ilişki yaşamasının) başlı başına iş sözleşmesinin feshi nedeni olamayacağına; bu ilişkinin işyerinde çalışmayı somut bir şekilde olumsuz etkilendiğinin ispatlanması halinde iş sözleşmesinin feshinin söz konusu olabileceğine karar vermiştir.

AYM kararının tamamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201209-6.pdf

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr